CONFIDENȚIALITATEA DATELOR A SOLICITANTULUI DE OFERTE DE MUNCĂ

Notificare - gestionarea datelor solicitantului locului de muncă

Vă rugăm să citiți cu atenție această notificare. Vă rugăm să rețineți că compania „ATD TECHNOLOGIES” S.R.L. (denumită în continuare „Noi” sau „ATD TECHNOLOGIES” S.R.L.) va colecta și utiliza datele solicitantului în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova nr. 133 din 08.07.2011 „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal” (în continuare - Legea nr. 133/2011). În această notificare de confidențialitate, datele dvs. pe care le primim de la dvs. sau de la alte persoane în legătură cu cererea dvs. se numesc „date ale solicitantului”. Datele solicitantului pot include date personale, adică orice informații asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.

 1. Procedura de obținere a datelor cu caracter personal de la subiecți. Procedurile descrise în această Notificare sunt realizate de „ATD TECHNOLOGIES” S.R.L. prin obținerea de la dvs. date cu caracter personal pentru prelucrarea ulterioară legată exclusiv de examanarea cererii dvs. pentru un post vacant existent, asigurînd confidențialitatea acestora. Procesăm numai datele care au legătură cu cererea dvs. Acestea pot fi informații generale despre persoana dvs. (nume, adresă, date de contact etc.), informații despre calificările și educația profesională, informații despre formarea profesională suplimentară și, dacă este cazul, alte date pe care ni le trimiteți în legătură cu cererea dvs.
 1. Colectarea datelor. Depunerea cererii și prezentarea de date relevante ale solicitantului se realizează exclusiv în mod voluntar. La examinarea cererii, compania „ATD TECHNOLOGIES” S.R.L. poate colecta următoarele date despre Dvs:
 • date pe care le trimiteți. În timpul examinării cererii (atît inițial, cît și după ce v-am făcut o ofertă de muncă), puteți prezenta date precum numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, data nașterii, numărul de identificare de stat (IDNP) al unei persoane fizice, sex, poziția actuală, venit, informații educaționale și alte date care apar în documente legate de angajare, de exemplu, un CV;
 • folosim o aplicație de la SmartRecruiters GmbH ("SmartRecruiters"), un furnizor de software pentru procesele de aplicație. Site web întreținut de SmartRecruiters GmbH, Wilhelmstrasse 118, 10963 Berlin, Germania. Cînd vizitați una dintre paginile noastre echipate cu instrumentul SmartRecruiters, se stabilește o conexiune cu serverele SmartRecruiters. Acest lucru spune serverului SmartRecruiters care dintre paginile noastre ați vizitat. SmartRecruiters este utilizat pentru prezentarea atractivă a ofertelor noastre online. Acest lucru este de interes legitim în sensul art. 6 paragraf 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Mai multe informații despre procesarea datelor utilizatorilor pot fi găsite în declarația de protecție a datelor SmartRecruiters la adresa: https://www.smartrecruiters.com/legal/general-privacy-policy/;
 • date din alte surse. Dacă compania „ATD TECHNOLOGIES” S.R.L. decide să ia în considerare cererea dvs. sau să facă o ofertă de angajare, ea poate colecta cîteva date suplimentare direct de la dvs. sau de la terți. Acestea includ, în special, cazuri în care vă vizualizăm profilul dvs. pe rețelele de socializare profesionale, cum ar fi Xing LinkedIn, cu condiția să ne oferiți un link către profilul dvs.;
 • date colectate de cookie-uri. Putem folosi tehnologia cookie-urilor pentru a facilita utilizarea instrumentelor online pentru solicitarea unui loc de muncă. Cookie-urile de pe acest site sunt destinate doar facilitării utilizării acestuia. Nu sunt utilizate ca instrumente pentru luarea deciziilor de angajare. Puteți schimba setările browserului pentru a nu accepta cookie-uri, dar acest lucru poate face dificilă sau imposibilă utilizarea instrumentelor online pentru solicitarea unui loc de muncă.
 1. Obiective și cadru legal pentru prelucrarea datelor. Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului general european pentru protecția datelor (GDPR) și Legii Republicii Moldova nr. 133 din 08.07.2011 „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal” (în continuare - Legea nr. 133/2011), dacă este necesar pentru decizii privind stabilirea relațiilor de muncă cu noi. Procesăm datele dvs. personale din următoarele motive: a) ați fost de acord, în mod expres, cu privire la prelucrarea informațiilor; b) prelucrarea este necesară pentru a depune, executa sau apăra revendicările legitime; c) ați oferit, în mod explicit, acces public la informații. Dacă avem nevoie de consimțămîntul dvs., vă vom anunța scopurile și mărimea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal și, de asemenea, vă vom prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu consimțămîntul dvs. explicit. Datele dvs. personale nu vor mai fi utilizate, în special, în scopuri publicitare. Datele dvs. personale nu vor fi transferate către terți fără acordul dvs. - cu excepția cazului în care acest lucru este cerut în conformitate cu legislația în vigoare.
 1. Transfer de date și recepția acestora. În compania noastră, transferăm datele dvs. personale numai către acele departamente și persoane responsabile care au nevoie de aceste date pentru a îndeplini obligațiile contractuale și legale sau pentru a realiza interesele noastre legitime. Datele dvs. personale sunt prelucrate numai după obținerea consimțămîntului. În aceste cazuri, vă garantăm că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile GDPR și Legii nr. 133/2011. Categoriile de destinatari în acest caz sunt furnizorii de servicii Internet și furnizorii de sisteme și software de gestionare a aplicațiilor. Deoarece transferăm datele cu caracter personal furnizorilor de servicii (de exemplu, furnizorilor de servicii IT) care lucrează în compania noastră, acești furnizori de servicii vor fi obligați prin contract să respecte în prealabil cerințele aplicabile pentru protecția datelor cu caracter personal și să respecte regulile noastre.
 1. Perioada de stocare a datelor. Stocăm datele dvs. personale atît timp cît este necesar să luăm o decizie cu privire la cererea dvs. Datele dvs. personale, documentele, cererile vor fi șterse în cel mult șase luni de la încheierea procesului de depunere a cererii (de exemplu, anunțul unei decizii privind angajarea). În plus, stocăm datele dvs. personale numai în măsura cerută de lege sau într-un caz specific pentru a aproba, efectua sau apăra revendicări legale în timpul unei dispute legale. În cazul în care cererea solicitantului a fost respinsă datele vor fi stocate pe un termen de 1 (un) an. О excepție va fi cazul atunci cînd solicitantul, în mod unilateral șterge datele sale cu caracter personal. Acest lucru ne permite să vă luăm în considerare în viitor atunci cînd selectați posturile vacante în selecția candidaților. În cazul în care vom avea acordul corespunzător din partea dvs., vom păstra datele dvs. personale. Datele vor fi stocate în Baza de date cu talente interne pentru a putea fi luate în considerare alte oportunități de angajare, respectînd prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal.
 1. Dreptul dvs. Dacă datele dvs. personale sunt prelucrate, sunteți un subiect de date în sensul legii GDPR. Conform art. 12 al GDPR, aveți dreptul de a primi informații de la persoana responsabilă pentru datele dvs. prelucrate de „ATD TECHNOLOGIES” S.R.L., dreptul de a corecta datele, dreptul de a restricționa procesarea acestora, dreptul de a șterge date, dreptul de a primi informații, dreptul de a transfera date, dreptul de a se opune prelucrării datelor, dreptul de a retrage consimțămîntul pentru prelucrarea datelor. În plus, aveți dreptul de a depune reclamații la organul de control în domeniul procesării datelor cu caracter personal, în conformitate cu art. 77 GDPR și art. 20 din Legea nr. 133/2011, dacă considerați că datele dvs. personale nu sunt prelucrate, în mod legal. Acesta este, de exemplu, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Republica Moldova. Pentru a vă proteja drepturile, ne puteți contacta la adresa: privacy-policy@atd.md
 1. Necesitatea prezintării de date cu caracter personal. Prezentarea de date cu caracter personal în contextul proceselor de cerere nu este o procedură solicitată conform legislației în vigoare. Prin urmare, nu vi se cere să prezentați informații despre datele dvs. personale. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că aceste informații sunt necesare pentru a lua o decizie cu privire la cerere sau pentru a încheia un contract privind relația de muncă cu noi. Dacă nu ne furnizați datele dvs. personale, nu vom putea decide cu privire la stabilirea unei relații de muncă. Vă recomandăm să indicați în cerere doar acele date personale care sunt necesare pentru completarea solicitărilor de oferte de muncă.
 2. Altele. Ne rezervăm dreptul de a actualiza această Notificare și de a face modificări substanțiale la această Notificare și la procedurile noastre de prelucrare a datelor solicitantului în măsura stabilită de legea aplicabilă.
 3. Datele de contact. Dacă aveți orice comentarii sau întrebări cu privire la această notificare, vă rugăm să ne contactați la adresa: privacy-policy@atd.md