NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA, STOCAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 1. INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru interesul acordat companiei noastre, „ATD TECHNOLOGIEIS” S.R.L. (în continuare - „Noi” sau „Companie”)

Vă informăm prin prezenta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului (utilizatorului) ca parte a procesului nostru de depunere a cererilor prin sistemul site-ului job.atd.md, precum și drepturile solicitantului în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

Protecția datelor cu caracter personal ale solicitanților este o sarcină importantă pentru noi.

Datele personale colectate în timpul depunerii cererii online sunt prelucrate în mod confidențial și strict în conformitate cu prevederile legale.

Persoana juridică responsabilă de prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal este „ATD TECHNOLOGIEIS” S.R.L., IDNO:1019600027206, adresa juridică: mun. Chișinău, st. A. Bernardazzi, 66 de ani (în continuare - Controlor).

Datele pot fi, de asemenea, transferate pentru prelucrare și/sau stocare către terți, ceea ce este descris în detaliu de mai jos.

 

 1. SCOPURI DE COLECTARE ȘI PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE ȘI REGLEMENTAREA LEGALĂ

Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal care are loc în timpul procesului de gestionarea/examinarea cererii utilizatorului este:

 • verificarea corectitudinii, exactității și relevanței informațiilor conținute în cererile / CV-urile solicitanților depuse la Companie prin sistemul acestui site web;

analiza datelor solicitanților pentru a selecta posturile vacante în cadrul Companiei;

 • preparare pentru relațiile de muncă cu Compania sau altă entitate juridică relevantă;
 • alte activități care nu contravin cerințelor legislației în vigoare privind prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal.

 

Aceste date sunt colectate, prelucrate și stocate de Companie în deplină conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în special:

 • Legea Republicii Moldova nr. 133 din 8 iulie 2011 „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal”;
 • Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la 28 ianuarie 1981, ratificată de Republica Moldova la 28 februarie 2008;
 • Regulamentul general privind protecția datelor („GDPR” sau „Regulamentul”) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la 27 aprilie 2016 - în cazurile în care este aplicabil;
 • orice altă legislație națională relevantă care trebuie aplicată.

 

 1. CATEGORII DE DATE

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate ca parte a procesului de aplicare includ, dar nu se limitează la:

 • date cu caracter personal generale (de exemplu, nume, adresă);
 • documente (de exemplu, certificate, CV-uri, diplome);
 • detalii despre educație și formare (de exemplu, date despre educația școlară, universitate, calificări profesionale);
 • date și canale de comunicare (de exemplu, adresa de e-mail, (numărul de telefon mobil);
 • înregistrarea datelor înregistrate utilizând sistemele IT;
 • Adrese IP;
 • parametrii și setările browserelor de internet.

Astfel de categorii pot include, de asemenea, categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi datele de sănătate și altele asemenea. Solicităm solicitanților să ne furnizeze aceste categorii speciale de date cu caracter personal numai dacă, dintr-un motiv excepțional, sunt relevante pentru procesul de aplicare. În acest caz, prelucrăm aceste date împreună cu alte date ale solicitantului..

 

Cookie-uri

Compania folosește cookie-uri pentru a analiza comportamentul utilizatorilor în timp ce navighează pe site-ul nostru. Fișierul cookie este o cantitate mică de date, care include de obicei un identificator unic, care este trimis către browserul computerului utilizatorului de pe serverul pe care se află site-ul și este stocat pe hard disk-ul computerului utilizatorului; permite site-ului să-și amintească lucruri precum furnizarea de beneficii și conținutul coșului al utilizatorului.

După ce ați citit această notificare și/sau a continuat procesul de aplicare prin intermediul site-ului nostru web, utilizatorul este de acord cu colectarea și utilizarea cookie-urilor.

În secțiunea corespunzătoare din bara de instrumente a majorității browserelor de internet, toți pot găsi informații despre cum să împiedice browserul dvs. să accepte cookie-uri noi sau despre cum să vă configurați browserul pentru a respinge întotdeauna cookie-urile.

Dacă cookie-urile sunt dezactivate, este posibil ca utilizatorul să nu poată accesa funcții importante ale site-ului nostru și utilizarea site-ului poate fi limitată.

 

 1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ PENTRU PRELUCRAREA ȘI STOCAREA DATELOR

Luăm toate măsurile tehnice și organizaționale necesare pentru a asigura un nivel adecvat de securitate și protecție a datelor cu caracter personal ale solicitanților, în special împotriva riscurilor de distrugere accidentală sau ilegală, manipulare, pierdere, modificare sau divulgare sau acces la terți neautorizați, precum și ca de la orice altă formă de prelucrare ilegală, în special restricții de scop, minimizarea datelor și perioade limitate de stocare. Încercăm în mod constant să ne îmbunătățim măsurile de securitate și să le menținem la zi.

Prin aceasta, confirmăm, de asemenea, că Compania asigură un nivel de securitate adecvat în conformitate cu riscurile asociate prelucrării și natura datelor procesate.

 

 1. TRANSFERUL DE DATE CĂTRE TERȚI

 

În procesul de procesare a unei cereri depuse prin sistemul acestui site, datele solicitantului pot fi transferate către o altă entitate juridică a grupului de companii Autodoc.

Schimbul de date cu caracter personal cu alte persoane juridice din cadrul grupului de companii Autodoc poate avea loc pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale, precum și pentru a lua în considerare interesul nostru legitim în organizarea proceselor de lucru intern.

Putem divulga informațiile personale ale solicitantului altui operator de date numai dacă este necesar, dacă un terț sau avem un interes legitim în astfel de dezvăluiri, sub rezerva consimțământului solicitantului de a face acest lucru.

În plus, folosim furnizorii de servicii pentru a ne îndeplini, printre altele, obligațiile contractuale și legale. Întrucât acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în numele nostru, am încheiat acorduri cu aceștia, conform legislației privind protecția datelor.

Ne selectăm furnizorii de servicii cu atenție și îi monitorizăm în mod regulat, în special în ceea ce privește prelucrarea lor atentă și protecția datelor pe care le stochează și procesează. Toți furnizorii de servicii sunt obligați să păstreze confidențialitatea și să respecte cerințele legale, inclusiv cerințele GDPR, atunci când este cazul. Furnizorii de servicii pot fi și alte companii din grupul de companii Autodoc.

 

 1. PERIOADA DE STOCARE ȘI ȘTERGEREA DATELOR

Ca regulă generală, stocăm date cu caracter personal atât timp cât sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate sau atât timp cât avem un interes legitim în stocarea datelor. În toate celelalte cazuri, ștergem datele personale ale solicitanților, cu excepția datelor pe care suntem obligați să le păstrăm pentru a ne îndeplini obligațiile legale.

După finalizarea procesului de aplicare (de exemplu, respingerea din partea noastră sau refuzul din partea solicitantului), datele personale ale solicitantului pot fi stocate de către companie pentru o perioadă nelimitată, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă sau legea aplicabilă prevede altfel solicitantul nu a declarat necesitatea ștergerii datelor în conformitate cu drepturile acordate.

 

 1. DREPTURILE SOLICITANȚILOR/UTILIZATORILOR

Compania garantează respectarea tuturor drepturilor solicitantului/utilizatorului sistemelor site-ului ca subiect al datelor cu caracter personal furnizate acestuia în conformitate cu legislația în vigoare, în special:

 

 • dreptul la informare și notificare, care include, printre altele, dreptul de a cunoaște scopul prelucrării datelor cu caracter personal, modul în care sunt stocate și protejate;
 • dreptul de acces și dreptul de rectificare - dreptul în orice moment de a revizui în cont toate datele sale personale, pe care solicitantul le-a furnizat ca parte a cererii prin intermediul sistemelor de pe acest site și de a le corecta independent;
 • dreptul de ștergere - solicitantul are dreptul în orice moment să solicite ștergerea datelor sale personale din sistemele site-ului („dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la obiecție - solicitantul are dreptul la obiecție la prelucrarea datelor sale personale în orice moment din motive care decurg din situația sa specifică. În cazul unei astfel de obiecții, nu vom mai prelucra datele personale ale solicitantului decât dacă putem demonstra o bază legală imperioasă pentru prelucrare. Astfel de motive trebuie să prevaleze asupra intereselor, drepturilor și libertăților solicitantului, sau prelucrarea trebuie să servească pentru afirmarea, executarea sau apărarea revendicărilor legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor - dreptul solicitantului de a solicita restricționarea prelucrării datelor în cazul, de exemplu, al incompletitudinii sau inexactității;
 • dreptul de a fi protejat de o decizie automată care are consecințe juridice, să se apere împotriva unei decizii dacă consecințele unei astfel de decizii au o semnificație juridică pentru solicitant sau se bazează pe prelucrarea automată a datelor;
 • dreptul la reportarea datelor - capacitatea de a obține datele personale ale solicitantului într-o formă convenabilă și adecvată pentru prelucrarea computerizată la cererea acestuia;
 • dreptul la plângere - solicitantul are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală. Dreptul la o plângere în concordanță cu orice altă cale administrativă sau judiciară;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul pentru utilizarea datelor cu caracter personal în orice moment. Pentru a revoca consimțământul pentru utilizarea datelor, vă rugăm să ștergeți contul solicitantului sau să vă retrageți cererea. Vă rugăm să rețineți că o astfel de revocare va fi efectivă numai în viitor. Prelucrarea datelor care a avut loc înainte de revocare nu este afectată de revocare. De asemenea, trebuie remarcat faptul că este posibil să trebuiască să păstrăm anumite date pentru o anumită perioadă pentru a respecta cerințele legale.

 

 1. INFORMAȚII DE CONTACT

Dacă aveți întrebări cu privire la drepturile dvs. personale în legătură cu această Notificare, ne puteți contacta oricând: recruitment@autodoc.eu.

 

 1. CONSIMȚĂMÎNTUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR

După familiarizarea acestei notificări, solicitantul dă consimțământul incontestabil cu privire la prelucrarea, stocarea și transferul către terți (dacă este necesar) a datelor personale furnizate atunci când trimite o cerere/CV prin sistemul acestui site.

Dacă se constată că o prevedere a acestei notificări este incompatibilă cu legislația aplicabilă sau este invalidă, aceasta nu afectează valabilitatea și eligibilitatea celorlalte prevederi ale acestei notificări.

Prin trimiterea unui CV și completarea unui chestionar prin sistemul acestui site recruitment@autodoc.eu, solicitantul confirmă că este familiarizat cu toate drepturile care i-au fost acordate în conformitate cu legislația actuală privind protecția și protecția datelor cu caracter personal.

 

 1. DATA EFECTIVĂ

Aceste reguli sunt valabile începând cu  anul 2021.

 

Compania își rezervă dreptul de a măsura securitatea și protecția datelor. În astfel de cazuri, prezenta notificare va fi modificată în consecință.